top of page

Xhamija Regensdorf

Në Islamischer Verein Regensdorf, xhamia jonë shërben si një vend lutjesh dhe bashkësie ku krijohet një atmosferë e paqes dhe unitetit. Ky qendër e adhurimit është thelbësore për komunitetin tonë, duke ofruar jo vetëm hapsirën për lutje, por gjithashtu ambiente të shumta për aktivitete edukative dhe kulturore.

Fokusi kryesor i xhamisë sonë është te lutja, edukimi, dhe angazhimi social. Ne kujdesemi për të ofruar shërbime dhe programe të përshtatshme për të gjitha grupmoshat, duke filluar nga fëmijët deri te të moshuarit. Një aspekt thelbësor i veprimtarisë sonë është përkushtimi ndaj rritjes së besimit dhe përforcimit të vlerave islame në mjedisin tonë.

Përveç lutjeve dhe aktiviteteve fetare, ne organizojmë gjithashtu ligjëratë të rregullt javore, ku hoxhalarët tanë ndajnë njohuritë e tyre mbi temat e ndryshme fetare dhe të jetës së përditshme. Këto ligjëratë janë një burim i pasur i udhëzimeve fetare dhe këshillave për anëtarët e komunitetit tonë.

Në përkujdesjen tonë për të mbështetur zhvillimin fetar të fëmijëve tanë, organizojmë ligjëratë besimtare specifike për ta. Këto ligjëratë janë të përshtatshme për moshën e tyre dhe ndihmojnë në thellimin e njohurive fetare në një mënyrë të kuptueshme dhe përshtatshme për ta.

Për të kultivuar një klimë të ngrohtë dhe mikpritëse, ne inkurajojmë pjesëmarrjen aktive të të gjithë anëtarëve të komunitetit. Nëpërmjet aktiviteteve bamirëse dhe projekteve lokale, ne përqendrohemi në adresimin e nevojave të komunitetit tonë dhe në ofrimin e ndihmës në situata të ndryshme.

Komuniteti ynë është i madh dhe i përbërë nga njerëz me origjinë dhe përvojë të ndryshme, por pavarësisht prej kësaj, ne përbëjmë një familje të bashkuar nën kujdesin e Allahut. Duke mirëpritur pjesëmarrjen tuaj me ngrohtësi dhe respekt, ne shpresojmë të ndërtojmë një komunitet të fortë dhe mbështetës ku të gjithë ndihen të përfshirë dhe të vlerësuar. Ju ftojmë të bashkoheni me ne në rrugën tonë drejt rritjes fetare dhe bashkësisë së fortë.

bottom of page